ആറ്റിക്കുറുക്കിയ വാചകങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കൃത്യമായി കടഞ്ഞെടുത്തപോലുള്ള ചെറുകഥകള്‍. എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കഥയും ആഴത്തില്‍ അയാളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. 


Write a review

Please login or register to review

Thanutha Desam

  • ₹75.00

  • Ex Tax: ₹75.00

Tags: Thanutha Desam