വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എത്ര എഴുതിയാലും തീരാത്ത വരികള്‍ ഒടുങ്ങാത്ത തിരച്ചാര്‍ത്തുകളായി പ്രണയി കളുടെ മനസ്സമുദ്രത്തില്‍ ആവിര്‍ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവയില്‍ ചിലത് അനുവാചകഹൃദയമാകുന്ന കരയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറുകയും നുരചിന്നിപ്പടരുകയും ചെയ്യും.

ഫൗസിയ കളപ്പാട്ടിന്റെ വരികള്‍ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറി വരുന്നു.


Write a review

Please login or register to review

Nilavil Oru Pranaya Shalabham

  • ₹60.00

  • Ex Tax: ₹60.00

Tags: Malayalam books, Saikatham books, Nilavil Oru Pranaya Shalabham, Fousia Kalappatt