കഥയുള്ളവര്‍ക്ക്...

ഇത് നേരമ്പോക്കല്ല. കഥയുടെ ഭൂമിക യാഥാര്‍ത്ഥവും വസ്തുതകള്‍ സത്യസന്ധവുമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. പരിചയമുള്ളവരായി അവര്‍ അടുത്തുകൂടും. അധികം അടുപ്പിക്കേണ്ട... ശല്യമാവുമ്പോള്‍ കുടഞ്ഞിടുക. താനെ ഇഴഞ്ഞുപോയ്‌ക്കോളും. സ്വസ്ഥമായി വായിച്ചറിയുക. കഥയില്ലാത്തവര്‍ക്കും...


Write a review

Please login or register to review

Bishopinte Diary

  • ₹110.00

  • Ex Tax: ₹110.00

Tags: Bishopinte Diary