വ്യത്യസ്ത ഭാഷകള്‍, സംസ്‌കാരങ്ങള്‍, ജീവിതങ്ങള്‍, ഭൂ സവിശേഷതകള്‍... എന്നിട്ടും ഒരു ചരടില്‍ കോര്‍ത്ത മുത്തുമണികള്‍ പോലെ ജനകോടികള്‍ ഒരൊറ്റ ജനതയായി ജീവിക്കുന്ന മഹാരാജ്യം; ഇന്ത്യ

29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും സന്ദര്‍ശിച്ച ലേഖകന്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ കാഴ്ചാനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഈ ചെറു പുസ്തകം.


Write a review

Please login or register to review

India 33 Desakkazhcha

  • ₹120.00

  • Ex Tax: ₹120.00

Tags: India 33 Desakkazhcha